Thứ sáu, 10/01/14 - 17:01:36

Ban quản trị Đoạt Mỹ Nhân xin thông báo về các loại Vip Code trong Đoạt Mỹ Nhân mà các Lãnh chúa có thể nhận được:
Cách nhận Code: các bạn vui lòng Vào đây


Hi vọng với sự hỗ trợ của GiftCode sẽ giúp các Lãnh chúa dễ dàng hơn trên con đường chinh phục Mỹ Nhân.

Ban Quản Trị